Τρία αδημοσίευτα ποιήματα στο περιοδικό “Η Λέξη”

Ποιήματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό “H Λέξη“, τεύχος 201 (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2009).