Κριτική του Γιώργου Βέη για το βιβλίο του Γιώργου Ψάλτη “Παναγιές Ελένες” στο περιοδικό “Τα Ποιητικά”


Κριτική του Γιώργου Βέη για το βιβλίο του Γιώργου Ψάλτη “Παναγιές Ελένες” στο περιοδικό “Τα Ποιητικά”.
Μάρτιος 2017